ROI : Return on investment

ROI is de Engelse afkorting voor Return On Investment.
De ROI zal een cijfer geven waarmee je kan nagaan of een investering een positief of negatief rendement behaalde.

De Return on investment is de verhouding tussen opbrengsten en investeringen.
((Inkomsten - Totale kosten) / (Totale kosten))*100

De ROI wordt vaak gebruikt bij advertentiecampagnes. Is kan bij online advertenties heel goed gemeten worden.
Stel dat je bvb 1500 € besteed aan Google Ads campagnes en die leveren 4500 € op dan hen je een ROI van 200%
1500

Bij offline advertenties is het veel moeilijker om te berekenen wat de ROI is.

Meer marketing termen


Contact

  • Estart.be
  • Schoolstraat 6
  • 8830 Hooglede
  • 0474 56 77 04
  • tom@estart.be